Apie mus

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 31d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-33:

 

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Greta Akelaitienė, socialinė pedagogė,

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Oksana Čekavičienė, psichologė,

Kristina Zakarauskienė, geografijos vyr. mokytoja,

Vida Kell, pradinių klasių mokyt. metodininkė.

 

 

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Olweus patyčių prevencijos programa

Mieli tėvai/globėjai,

mūsų mokykla, siekdama užtikrinti mokinių saugumą ir gerą savijautą, įgyvendina Olweus patyčių prevencijos programą. Tyrimai rodo, jog šios programos įgyvendinimo metu sumažėja patyčių atvejų skaičius, gerėja mokinių tarpusavio santykiai ir mokyklos mikroklimatas.
Pagrindinis Olweus patyčių prevencijos programos tikslas - užkirsti kelią vykstančioms patyčioms ir sumažinti naujų patyčių atvejų atsiradimo galimybę. Programa skirta visiems 1 – 10 klasėse besimokantiems mokiniams.

Jūsų, tėvų/globėjų, vaidmuo patyčių prevencijoje yra labai svarbus. Jūsų vaikas bus skatinamas pranešti apie patyčias suaugusiajam mokykloje arba namuose, jei jis arba ji tapo patyčių objektu arba patyčių liudininku.
Labai svarbu, kad Jūs rimtai reaguotumėte į patyčias ir praneštumėte apie tai mūsų mokyklos darbuotojams. Mūsų mokyklos darbuotojai žino kaip reikėtų elgtis su patyčių organizatoriais ar vykdytojais ir spręsti patyčių situacijas. Patyčių nereikėtų laikyti paprasčiausiais vaikų žaidimais ar įprastu reiškiniu, su kuriuo vaikai turėtų susidoroti. Kiekvienas mokinys turi teisę mėgautis ir džiaugtis saugia mokyklos atmosfera bei aplinka.

Jei jums kilo kokių nors klausimų, susijusių su šia programa, prašome kreiptis į Jūsų vaiko klasės auklėtoją, socialinę pedagogę, programos vykdymo mokykloje koordinatorę, mokyklos vadovus.

 

 

Nuoširdžiai,
Kauno dailės gimnazijos administracija

Subkategorijos

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis