Rėmėjai

Administracija

Direktorė
Neringa Šiupinskienė

Tel. 8 37 407 085

 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui
Elada Mikuckienė

Tel. 8 684 20 526

 

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui
Žėrutė Semaškienė

Tel. 8 37 407 091

 

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
Bronius Dubavičius

Tel. 8 37 407 092

 

Vyr. buhalterė
Edita Ragažinskienė

Tel. 8 37 407 086

 

Raštinės vedėja
Sonata Dabulskienė

Tel. 8 614 33 166

 

Sekretorė 
Raimonda Mickūnienė

Tel. 8 684 20 526

 

Bibliotekininkė
 Laimutė Ramanauskienė

Tel. 8 620 58536

Gimnazijos taryba

 


Andrius Nutautas – pirmininkas
Saulius Mikuckis – gimnazijos atstovas
Violeta Šniokienė – gimnazijos atstovė

Renata Stasiukynaitė – gimnazijos atstovė

Daiva Šlajienė – gimnazijos atstovė

Evaldas Mikalauskis – gimnazijos atstovas

Bronius Dubavičius – gimnazijos atstovas

Laura Pavasarienė  tėvų atstovė
Laimutė Rudaitienė – tėvų atstovė
Žaneta Rimskytė – tėvų atstovė

Aivaras Krasuckas - tėvų atstovas

Adelė Malinauskaitė  mokinių atstovė

Salomėja Jurėnaitė  mokinių atstovė

Ūla Lekečinskaitė  mokinių atstovė

Laura Vidmantaitė  mokinių atstovė

Klasių vadovai

 

Klasė

Mokinių skaičius

Klasės vadovas

1

16

Vida Kell

2

14

Rūta Pečiūrienė

3

16

Violeta Šniokienė

4

16

Ranata Skraskadamskienė

5

29

Loreta Zablockienė

6

30

Vilmeta Anusevičienė

7a

21

Giedrė Prialgauskienė

7b

20

Lina Šeškauskaitė

8a 15 Lina Šadbaraitė
8b 16 Kristina Zakarauskienė
Ia 19 Aistė Drąsutavičiūtė  Natale

Ib

19

Renata Stasiukynaitė

IIa

16

Aistė Kulbokienė

IIb

15

Palmira Auglienė

III

34

Saulius Mikuckis

IV

28

Marina Nenachova

     
Iš viso: 324  
     

 

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis