Ugymo proceso organizavimas 2017-2018 m.m.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 m. m.:

Mokslo metų pradžia 2017-09-01, pabaiga 2018-08-31.
1-4  klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2018 m. gegužės 31 d. (Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų.);
5-8, I-III gimn. klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi birželio 15 d.;
IV gimn. klasės mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2018 m. gegužės 25 d.;

Pamokų trukmė:
1 kl. – 35 min.;
2-IV gimn. kl. – 45 min.

Pusmečių trukmė:
I pusmetis 2017-09-01 -  2018-01-26;
II pusmetis 2018-01-29 - 2018-06-08 (1-4 kl.),
2018-01-29 - 2018-05-31 (6-8, I-III gimn.  kl.),
2018-01-29 - 2018-05-25 (IV gimn. kl.)

Kūrybinė dailės praktika-pleneras:
2018-06-01 - 2018-06-15 (6-8, I-III gimn.  kl.),
2018-06-01 - 2018-06-08 (5 kl.);

Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-06

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017-12-27

2018-01-03

2018-01-04

Žiemos atostogos

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

Pavasario (Velykų) atostogos

2018-04-03

2018-04-06

2018-04-09

Vasaros atostogos 1-4 kl.

2018-05-31

2018-08-31

2018-09-01

Vasaros atostogos 5-8, I-III gimn.  kl.

2018-06-18

2018-08-31

2018-09-01

Pamokų laikas 2011-2012 m.m.


1

8.30 – 9.15

2

9.20 – 10.05

3

10.15 – 11.00

Ilgoji pertrauka

11.00 – 11.30

4

11.30 – 12.15

5

12.25 – 13.10

6

13.20 – 14.05

Ilgoji pertrauka

14.05 – 14.25

7

14.25 – 15.10

8

15.20 – 16.05

9

16.15 – 17.00

10

17.05 – 17.50

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Skaityti daugiau: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams

 

1. Visi mokiniai susipažįsta ir laisvanoriškai įsipareigoja vykdyti šiomis taisyklėmis nustatytus reikalavimus.

2. Negalima vėluoti ar praleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Iš pamokų išleisti turi teisę tik klasės vadovas, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

3. Mokytojui neatvykus į pamoką, mokiniai klasėje tyliai laukia; po 10 min. klasės seniūnas informuoja budintį gimnazijos vadovą.

4. Mokiniai tausoja gimnazijos, bei kitų asmenų turtą. Padarytą žalą atlygina kaltininkas.

5. Už tvarką ir švarą klasėje atsako klasės vadovo paskirti tvarkdariai. Jie nuvalo lentą, pasirūpina pamokai reikalingomis priemonėmis. Pertraukų metu išvėdina klasę.

6. Tvarkdariai apie pertraukų metu sugadintą inventorių bei žalą padariusius moksleivius praneša klasės auklėtojui. Nepranešusieji už padarytą žalą atsako patys.

7. Draudžiama į mokyklą atsinešti su mokomuoju procesu nesusijusius daiktus.

8. Mokiniai turi stropiai mokytis bendrųjų ir dailės dalykų, laikytis autorystės ir etiketo reikalavimų ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.

9. Visais klausimais ir skundais kreiptis į mokytoją ar klasės auklėtoją ir tik po to – į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių.

10. Kūno kultūros pamokose mokiniai dėvi sportinę aprangą, avi sportiniais bateliais, netepančiais grindų.

11. Mokiniai privalo nešiukšlinti ir palaikyti tvarką gimnzijoje: klasėje, koridoriuose, tualetuose, kieme.

12. Mokinys, suradęs pamirštą ar pamestą daiktą, tuojau perduoda jį gimnazijos budėtojui. Apie tai informuojama skelbimų lentoje.

13. Tiek gimnazijoje, tiek už jos ribų, mokiniams draudžiama turėti tabaką, elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus, bei juos vartoti, platinti.

14. Mokiniai privalo dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose: iškilmėse, minėjimuose, olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, eisenose ir kt.

15. Valgykloje vaikai maitinasi per ilgąją pertrauką.

16. Jei mokinys trukdo dirbti pamokoje, mokytojo sprendimu jis individualiai dirba koridoriuje.

17. Už tyčia sugadintą gimnazijos turtą, knygas, mokymo priemones atlygina jų vertę trigubai.

18. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, siriamos nuobaudos:

a) įspėjimas;

b) papeikimas;

c) priežtas papeikimas;

d) šalinimas iš mokyklos.   

19. Mokiniui praleidus 1/3 profilio ir pasirinktų dalykų pamokų, III, IV-oje gimnazijos klasėje turint neigiamus pusmečio įvertinimus sprendžiamas tolimesnis mokinio mokymosi gimnazijoje klausimas, mokymo sutartis gali būti nutraukta vienašališkai arba abipusiu susitarimu.

Subkategorijos

 • Įvairūs

  Skelbiame stojamojo egzamino į Kauno dailės gimnazijos 5-8, Ig-IIIg klases rezultatus.

  Primename, kad savo kūrybinius namų darbus visi stojusieji turi pasiimti iki birželio 23 d.

   

  Kauno dailės gimnazijospriėmimo komisijos 2017 m. birželio 15 d. posėdžio protokolų

   Nr. PK-3, Nr. PK-4, Nr. PK-5 išrašai

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Abromavičiūtė Saulė

  38

  Priimta į 5 klasę

  2

  Andrijauskas Ignas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  3

  Armonavičiūtė Vaida

  38

  Priimta į 5 klasę

  4

  Asevičiūtė Gabriela

  35

  Priimta į 5 klasę

  5

  Balanoškė Medeina

  39

  Priimta į 5 klasę

  6

  Barčaitė Marija

  34

  Priimta į 5 klasę

  7

  Blažaitis Benas

  37

  Priimtas į 5 klasę

  8

  Bražionytė Evita

  33

  Priimta į 5 klasę

  9

  Charičevaitė Dominyka

  40

  Priimta į 5 klasę

  10

  Dabulskytė Gabrielė

  39

  Priimta į 5 klasę

  11

  Derkintis Danis

  35

  Priimtas į 5 klasę

  12

  Gromnickaitė Greta

  38

  Priimta į 5 klasę

  13

  Gustaitytė Gabija

  24

  nepriimta

  14

  Impolis Aidas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  15

  Juknaitė Mingailė

  37

  Priimta į 5 klasę

  16

  Kandratavičiūtė Kamilė

  27

  nepriimta

  15

  Kurgevičius Rapolas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  18

  Laužackas Patrikas

  40

  Priimtas į 5 klasę

  19

  Leskauskaitė Dorotėja

  35

  Priimta į 5 klasę

  20

  Levinskaitė Dovilė

  33

  Priimta į 5 klasę

  21

  Levulis Jokūbas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  22

  Lukoševičiūtė Goda

  36

  Priimta į 5 klasę

  23

  Maželė Liepa Elžbieta

  30

  Priimta į 5 klasę

  24

  Pažėra Ignas

  31

  Priimtas į 5 klasę

  25

  Petrauskaitė Eglė

  33

  Priimta į 5 klasę

  26

  Radzevičiūtė Augustė

  36

  Priimta į 5 klasę

  27

  Ribikauskaitė Benita

  35

  Priimta į 5 klasę

  28

  Ringaitytė Kamilė

  36

  Priimta į 5 klasę

  29

  Sabaliauskas Jonas Paulius

  20

  nepriimtas

  30

  Savukaitytė Arėja

  36

  Priimta į 5 klasę

  31

  Šležaitė Nora

  20

  nepriimta

  32

  Sraskadamskytė Salomėja

  36

  Priimta į 5 klasę

  33

  Stanaitytė Kotryna

  34

  Priimta į 5 klasę

  34

  Štaraitytė Marija

  35

  Priimta į 5 klasę

  35

  Šumskaitė Kamilė

  37

  Priimta į 5 klasę

  36

  Šumskaitė Viltė

  35

  Priimta į 5 klasę

  37

  Surginas Nedas

  33

  Priimtas į 5 klasę

  38

  Telešius Lukas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  39

  Telyčėnas Benediktas

  36

  Priimtas į 5 klasę

  40

  Vaišnoraitė Elena

  32

  Priimta į 5 klasę

  41

  Vasiliauskas Jonas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  42

  Viliušis Augustas

  36

  Priimtas į 5 klasę

  43

  Zavarskytė Brigita

  33

  Priimta į 5 klasę

  44

  Zdanys Andrius

  36

  Priimtas į 5 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Pajarskaitė Saulė, 6 kl.

  32

  Priimta į 6 klasę

  2

  Petrikytė Liepa, 6 kl.

  32

  Priimta į 6 klasę

  3

  Povilaitis Vytautas, 6 kl.

  29

  nepriimtas

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Biliūnaitė Vaiga, 7 kl.

  33

  nepriimta

  2

  Dauskurtaitė Ugnė, 7 kl.

  36

  Priimta į 7 klasę

  3

  Greičius Nojus, 7 kl.

  32

  nepriimtas

  4

  Gustaitė Danielė, 7 kl.

  30

  nepriimta

  5

  Janulaitytė Beatričė, 7 kl.

  34

  nepriimta

  6

  Klimavičiūtė Aušrinė, 7 kl.

  30

  nepriimta

  7

  Kuizinaitė Greta, 7 kl.

  34

  nepriimta

  8

  Masionytė Dorotėja, 7 kl.

  34

  nepriimta

  9

  Stanevičiūtė Martyna, 7 kl.

  35

  Priimta į 7 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Juodkojytė Viktorija, 8 kl.

  26

  nepriimta

  2

  Klušina Karina, 8 kl.

  31

  Priimta į 8 klasę

  3

  Kučinskaitė Augustė, 8 kl.

  33

  Priimta į 8 klasę

  4

  Žemaitytė Elada, 8 kl.

  32

  Priimta į 8 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Andriulytė Elija, Ig

  33

  Priimta į Ig klasę

  2

  Kuizinaitė Meda, Ig

  32

  Priimta į Ig klasę

  3

  Miškinytė Simona, Ig

  33

  Priimta į Ig klasę

  4

  Valasevičiūtė Kotryna, Ig

  40

  Priimta į Ig klasę

  5

  Vasaitytė Rugilė, Ig

  37

  Priimta į Ig klasę

  6

  Žekas Kristijonas, Ig

  30

  Priimtas į Ig klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Baltrušaitytė Ieva, IIg

  34

  Priimta į IIg klasę

  2

  Galvanauskaitė Rugilė, IIg

  35

  Priimta į IIg klasę

  3

  Gedminaitė Goda, IIg

  35

  Priimta į IIg klasę

  4

  Morkutė Vytautė, IIg

  30

  Priimta į IIg klasę

  5

  Motiejūnas Vėjas, IIg

  30

  Priimtas į IIg klasę

   Pakviesti pokalbiui dėl individualaus ugdymo(si) plano sudarymo šiuos kandidatus, stojusius į

  III gimnazijos (11 kl.) klasę:

  1. Mackevičiūtę Patriciją,
  2. Padleckytę Kamilę,
  3. Petkevičių Mantą,
  4. Porutytę Agnę,
  5. Zopelytę Gabiją.

   Kandidatai, pakviesti į III gimnazijos klasę, privalo atvykti į gimnaziją (Dainavos g. 1, Kaunas) pokalbiui su direktore š.m. birželio 19 d., 11 val. Pokalbio metu bus rengiamas individualus ugdymo(si) IIIg-IVg klasėse (dvejų mokslo metų) planas.

   

  ________________________


   

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis