Mokinių teisės

Į nemokamą mokymą gimnazijoje.
Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.
Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.
Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, sukakus 14 metų savarankiškai, be tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų pagalbos), apsispręsti dėl tikybos mokymosi.
Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje.
Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, dailės mokymo priemonėmis, medžiagomis ir inventoriumi.
Savarankiškai mokytis (išskyrus dailės dalykus) ir eksternu laikyti bet kurios klasės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos egzaminus.
Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys.
Prireikus gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą.
Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka.
Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę bei fizinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Mokinių pareigos

Mokytis iki 16 metų gimnazijoje ar kitoje formaliojo  švietimo sistemos mokykloje.

Įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui.
Nuolat lankyti gimnaziją, laikytis gimnazijos nuostatų, mokinių elgesio ir darbo tvarkos taisyklių.
Gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą.

Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
Laikytis žmonių bendrabūvio normų.

Subkategorijos

 • Įvairūs

  Skelbiame stojamojo egzamino į Kauno dailės gimnazijos 5-8, Ig-IIIg klases rezultatus.

  Primename, kad savo kūrybinius namų darbus visi stojusieji turi pasiimti iki birželio 23 d.

   

  Kauno dailės gimnazijospriėmimo komisijos 2017 m. birželio 15 d. posėdžio protokolų

   Nr. PK-3, Nr. PK-4, Nr. PK-5 išrašai

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Abromavičiūtė Saulė

  38

  Priimta į 5 klasę

  2

  Andrijauskas Ignas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  3

  Armonavičiūtė Vaida

  38

  Priimta į 5 klasę

  4

  Asevičiūtė Gabriela

  35

  Priimta į 5 klasę

  5

  Balanoškė Medeina

  39

  Priimta į 5 klasę

  6

  Barčaitė Marija

  34

  Priimta į 5 klasę

  7

  Blažaitis Benas

  37

  Priimtas į 5 klasę

  8

  Bražionytė Evita

  33

  Priimta į 5 klasę

  9

  Charičevaitė Dominyka

  40

  Priimta į 5 klasę

  10

  Dabulskytė Gabrielė

  39

  Priimta į 5 klasę

  11

  Derkintis Danis

  35

  Priimtas į 5 klasę

  12

  Gromnickaitė Greta

  38

  Priimta į 5 klasę

  13

  Gustaitytė Gabija

  24

  nepriimta

  14

  Impolis Aidas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  15

  Juknaitė Mingailė

  37

  Priimta į 5 klasę

  16

  Kandratavičiūtė Kamilė

  27

  nepriimta

  15

  Kurgevičius Rapolas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  18

  Laužackas Patrikas

  40

  Priimtas į 5 klasę

  19

  Leskauskaitė Dorotėja

  35

  Priimta į 5 klasę

  20

  Levinskaitė Dovilė

  33

  Priimta į 5 klasę

  21

  Levulis Jokūbas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  22

  Lukoševičiūtė Goda

  36

  Priimta į 5 klasę

  23

  Maželė Liepa Elžbieta

  30

  Priimta į 5 klasę

  24

  Pažėra Ignas

  31

  Priimtas į 5 klasę

  25

  Petrauskaitė Eglė

  33

  Priimta į 5 klasę

  26

  Radzevičiūtė Augustė

  36

  Priimta į 5 klasę

  27

  Ribikauskaitė Benita

  35

  Priimta į 5 klasę

  28

  Ringaitytė Kamilė

  36

  Priimta į 5 klasę

  29

  Sabaliauskas Jonas Paulius

  20

  nepriimtas

  30

  Savukaitytė Arėja

  36

  Priimta į 5 klasę

  31

  Šležaitė Nora

  20

  nepriimta

  32

  Sraskadamskytė Salomėja

  36

  Priimta į 5 klasę

  33

  Stanaitytė Kotryna

  34

  Priimta į 5 klasę

  34

  Štaraitytė Marija

  35

  Priimta į 5 klasę

  35

  Šumskaitė Kamilė

  37

  Priimta į 5 klasę

  36

  Šumskaitė Viltė

  35

  Priimta į 5 klasę

  37

  Surginas Nedas

  33

  Priimtas į 5 klasę

  38

  Telešius Lukas

  38

  Priimtas į 5 klasę

  39

  Telyčėnas Benediktas

  36

  Priimtas į 5 klasę

  40

  Vaišnoraitė Elena

  32

  Priimta į 5 klasę

  41

  Vasiliauskas Jonas

  35

  Priimtas į 5 klasę

  42

  Viliušis Augustas

  36

  Priimtas į 5 klasę

  43

  Zavarskytė Brigita

  33

  Priimta į 5 klasę

  44

  Zdanys Andrius

  36

  Priimtas į 5 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Pajarskaitė Saulė, 6 kl.

  32

  Priimta į 6 klasę

  2

  Petrikytė Liepa, 6 kl.

  32

  Priimta į 6 klasę

  3

  Povilaitis Vytautas, 6 kl.

  29

  nepriimtas

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Biliūnaitė Vaiga, 7 kl.

  33

  nepriimta

  2

  Dauskurtaitė Ugnė, 7 kl.

  36

  Priimta į 7 klasę

  3

  Greičius Nojus, 7 kl.

  32

  nepriimtas

  4

  Gustaitė Danielė, 7 kl.

  30

  nepriimta

  5

  Janulaitytė Beatričė, 7 kl.

  34

  nepriimta

  6

  Klimavičiūtė Aušrinė, 7 kl.

  30

  nepriimta

  7

  Kuizinaitė Greta, 7 kl.

  34

  nepriimta

  8

  Masionytė Dorotėja, 7 kl.

  34

  nepriimta

  9

  Stanevičiūtė Martyna, 7 kl.

  35

  Priimta į 7 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Juodkojytė Viktorija, 8 kl.

  26

  nepriimta

  2

  Klušina Karina, 8 kl.

  31

  Priimta į 8 klasę

  3

  Kučinskaitė Augustė, 8 kl.

  33

  Priimta į 8 klasę

  4

  Žemaitytė Elada, 8 kl.

  32

  Priimta į 8 klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Andriulytė Elija, Ig

  33

  Priimta į Ig klasę

  2

  Kuizinaitė Meda, Ig

  32

  Priimta į Ig klasę

  3

  Miškinytė Simona, Ig

  33

  Priimta į Ig klasę

  4

  Valasevičiūtė Kotryna, Ig

  40

  Priimta į Ig klasę

  5

  Vasaitytė Rugilė, Ig

  37

  Priimta į Ig klasę

  6

  Žekas Kristijonas, Ig

  30

  Priimtas į Ig klasę

   

  Eil.

  Nr.

  Pavardė, vardas,

  klasė, į kurią stoja

  Balų suma

  Nutarimas

  1

  Baltrušaitytė Ieva, IIg

  34

  Priimta į IIg klasę

  2

  Galvanauskaitė Rugilė, IIg

  35

  Priimta į IIg klasę

  3

  Gedminaitė Goda, IIg

  35

  Priimta į IIg klasę

  4

  Morkutė Vytautė, IIg

  30

  Priimta į IIg klasę

  5

  Motiejūnas Vėjas, IIg

  30

  Priimtas į IIg klasę

   Pakviesti pokalbiui dėl individualaus ugdymo(si) plano sudarymo šiuos kandidatus, stojusius į

  III gimnazijos (11 kl.) klasę:

  1. Mackevičiūtę Patriciją,
  2. Padleckytę Kamilę,
  3. Petkevičių Mantą,
  4. Porutytę Agnę,
  5. Zopelytę Gabiją.

   Kandidatai, pakviesti į III gimnazijos klasę, privalo atvykti į gimnaziją (Dainavos g. 1, Kaunas) pokalbiui su direktore š.m. birželio 19 d., 11 val. Pokalbio metu bus rengiamas individualus ugdymo(si) IIIg-IVg klasėse (dvejų mokslo metų) planas.

   

  ________________________


   

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis