Algirdas Lukštas

1921 – 1992

Gimė Algirdas Lukštas toli nuo Kauno, tuometinėje Biržų apskrityje, Vaškų valsčiaus Norių kaime (dabar Pasvalio rajonas). Su daile geriau susipažino Pasvalio gimnazijoje. Piešimo ir dailės istorijos jį mokė būsimas kolega Česlovas Kontrimas. 1941 metais baigęs gimnaziją, pradėjo studijuoti Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Užėjus sovie­tams gelbėdamas artimuosius nesislapstė ir 1944 m. stojo į Raudonąją ar­miją. 1945 metais kautynėse prie Karaliaučiaus buvo sunkiai sužeistas ir po kiek laiko demobilizuotas. Pagijęs toliau mokėsi tapybos tame pačiame institute. Po kelerių metų "nepakankamai visuomeniniame gyvenime pasi­reiškiantis" studentas buvo svarstomas mandatinės komisijos. Budriems aktyvistams užkliuvo tėvų žemė, jų samdomi žmonės, o ypač žuvusieji už Tėvynės laisvę giminaičiai. Tuo metu Algirdą Lukštą išgelbėjo fronte pralie­tas kraujas.
Institutą jis baigė 1950 metais ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno vidurinėje dailės mokykloje. Labai daug prisidėjęs formuojant realistines piešimo tradicijas, mokytojas gan atviras buvo ir XXa. moderniosios dailės klasikai. Septintojo dešimtmečio pirmoje pusėje per mokinių susirinkimus dažnai skambėjo retorinis klausimas: "Argi Pikasas nemoka piešti?" Palaipsniui Algirdas Lukštas tapo neatsiejama nuo šios mokyklos asmenybe.
Su mokytoju galėjai susitikti bet kada ir bet kur: per stojamuosius egzaminus, pamokas bei praktikas, šimtadienius ir išleistuves, klasėse, plenere, jo mažame kambarėlyje trečiame aukšte ar net jo namų studijoje. Mokė vaikus lieti akvarelę, piešti, tapyti, komponuoti. Rodė, kaip daryti įvairius plakatus, projektus, rašyti šriftą. "Kad galėtumėte išsilaikyti bet kurio­mis aplinkybėmis",- sakydavo jis. Tai buvo ne tik mokytojas, bet ir artistinės natūros įdomus pašnekovas, vyresnis kole­ga, kartais užtarėjas. Algirdo Lukšto dėka mokiniams pavykdavo išspręsti ir labai sudėtingas gyvenimiškas situacijas.
Tuo metu dailininkas daug dėmesio skyrė kūrybai. Tapė romantizuotas, "šlapias", dažniausiai įvairius gamtos būvius, nuotaikas perteikiančias akvareles. Tai (kaip ir preciziška labai aukšto lygio liejimo technika) patraukė daugelio žinovų ir meno mėgėjų dėmesį. A.Lukštas dažnai dalyvavo akvarelių parodose, rengė savo kūrinių ekspozicijas Kaune, Dusetose, Lazdijuose, Zarasuose ir kituose Lietuvos miestuose. Jo darbai, nurodo K.Čerbulėnas, puošia ne vieną interjerą. Tačiau artimai pažinusiems Algirdą Lukštą įdomiausi yra jo eskizai, ypač įvairių praktikų metu sukurti darbai – labai įvairūs, dažnai derinti su tekstu, trumpais įrašais, betarpiškai perteikiantys įspūdžius. Jie gal geriausiai išreiškė dailininko natūrą.
Likimas lėmė, kad užbaigė jis savo gyvenimo kelią dėkingiausiu dailininkui-pedagogui laiku: per vasaros praktiką su mokiniais šiaurinės Norvegijos kalnuose, įamžinęs savo kalną eskizuose, nutarė į jį įkopti... Aukštai, aukštai, ten, kur sustojo Mokytojo širdis, iškilo paprastas lietuviškas kryžius.
Saulius Mikėnas

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka