Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 31d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-33:

 

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

  • Greta Akelaitienė, socialinė pedagogė,
  • Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Oksana Čekavičienė, psichologė,
  • Kristina Zakarauskienė, geografijos vyr. mokytoja,
  • Vida Kell, pradinių klasių mokyt. metodininkė.

 

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka