Klasių vadovai

 

Klasė

Mokinių skaičius

Klasės vadovas

1

16

Violeta Šniokienė

2

16

Renata Skraskadamskienė

3

16

Vida Kell

4

16

Rūta Pečiūrienė

5a

22

Veneta Dulevičienė

5b

22

Nijolė Mieliauskienė

6a

19

Marija Šulcaitė

6b

20

Lina Šadbaraitė

7

31

Marina Nenachova

8

32

Vilmeta Anusevičienė

Ia

19

Mantas Dapkus

Ib

18

Lina Šeškauskaitė

II 26 Kristina Zakarauskienė
IIIa 22 Aistė Drąsutavičiūtė  Natale

IIIb

21

Renata Stasiukynaitė

IVa

17

Palmira Auglienė

IVb

18

Palmira Auglienė

Iš viso: 351  

 

Dailės mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Čepulienė Dalia

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafinis dizainas

Dackevičiūtė Sigita

Mokyt. metodininkė

Skulptūra, erdvinė plastika, kompozicija

Dadurkevičienė Giedrė

Mokyt. metodininkė

Dailė, dizainas

Daščiorienė Ingrida

Vyr. mokytoja

Piešimas

Galdikaitė Jolanta

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Jarašius J. Saulius

Mokytojas

Dizainas

Juškevičiūtė Aistė

Vyr. mokytoja

Dailė, tapyba, akvarelė

Katkevičiūtė Virginija

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Lunskienė Danguolė

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Mikalauskis Evaldas

Mokyt. metodininkas

Piešimas, grafika, šriftas

Mikėnas Saulius

Mokyt. metodininkas

Dailės ir architektūros istorija

Pečiukas Česlovas

Vyr. mokytojas

Piešimas

Rimkevičius Artūras

Vyr. mokytojas

Piešimas, keramika, stiklas

Rukšėnienė Dovilė

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Smalakienė Beata

Mokytoja

Dizainas, grafinis dizainas, fotografija

Staškevičiūtė Ramunė

Mokyt. ekspertė

Tapyba, akvarelė, dailė

Šlajienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas, akvarelė, tautodailė

Šlapikas Algimantas

Mokyt. metodininkas

Skulptūra

Šležaitė Milda

Vyr. mokytoja

Dailė, akvarelė

Šležienė Birutė

Vyr. mokytoja

Piešimas

Vaičys Gintautas

Mokyt. metodininkas

Tapyba, akvarelė

Žebrauskas Tadas

Vyr. mokytojas

Dizainas, projektavimas

Žmuidienė Rasa

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Žukauskas Tomas

Mokytojas

Piešimas

Bendrojo lavinimo mokytojai

 

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Anusevičienė Vilmeta

Vyr. mokytoja

Matematika

Auglienė Palmira

Mokyt. metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

Dapkus Mantas

Vyr. mokytojas Informacinės technologijos

Drąsutavičiūtė Natale Aistė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Dulevičienė Veneta 

Vyr. mokytoja

Chemija, gamta ir žmogus

Kell Vida

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Markauskienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Mieliauskienė Nijolė

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Mikuckienė Elada

Vyr. mokytoja

Istorija

Mikuckis Saulius

Mokyt. metodininkas

Istorija

Mosunovas Andrius

Mokytojas

Kūno kultūra

Nemčinskienė Birutė

Mokyt. metodininkė

Muzika

Nenachova Marina

Vyr. mokytoja

Vokiečių, rusų kalba

Pečiūrienė Rūta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Ramanauskas Algimantas

Vyr. mokytojas

Fizika

Skraskadamskienė Renata

Vyr. mokytoja

Pradinės kl.

Stasiukynaitė Renata

Mokyt. metodininkė

Prancūzų kalba

Staškevičienė Genovaitė

Mokyt. metodininkė

Matematika

Šadbaraitė Lina

Mokytoja

Matematika

Šeškauskaitė Lina

Mokytoja

Anglų kalba

Šniokienė Violeta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Kaunietienė Marija

Mokytoja

Tikyba

Voverienė Rusnė Marija

Mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Zujevaitė Vitalija

Vyr. mokytoja

Etika

Zakarauskienė Kristina

Vyr. mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus

Zablockienė Loreta

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

 

 

Daugiau straipsnių...

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka