Klasių vadovai

 

Klasė

Mokinių skaičius

Klasės vadovas

1

16

Rūta Pečiūrienė 

2

16

Violeta Šniokienė

3

16

Renata Skraskadamskienė

4

16

Vida Kell

5

32

Greta Akelaitienė

6a

22

Veneta Dulevičienė

6b

22

Nijolė Mieliauskienė

7a

19

Marija Kaunietienė

7b

19

Lina Šadbaraitė

8

32

Marina Nenachova

I

32

Vilmeta Anusevičienė

IIa

19

Mantas Dapkus

IIb

20

Lina Šeškauskaitė

III

24

Kristina Zakarauskienė

IVa

21

Aistė Drąsutavičiūtė Natale

IVb

21

Renata Stasiukynaitė

Iš viso: 347  

 

 

 

Dailės mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Brazauskas Zigmas

Mokytojas

Dizainas

Čepulienė Dalia

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafinis dizainas

Dackevičiūtė Sigita

Mokyt. metodininkė

Skulptūra, erdvinė plastika

Dadurkevičienė Giedrė

Mokyt. metodininkė

Dailė, dizainas

Daščiorienė Ingrida

Vyr. mokytoja

Piešimas

Daukšienė Daina

Vyr. mokytoja

Keramika

Galdikaitė Jolanta

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Jarašius Saulius Juozas

Mokytojas

Dizainas

Juškevičiūtė Aistė

Vyr. mokytoja

Dailė, tapyba, akvarelė

Kanys Robertas

Mokytojas

Fotografija

Katkevičiūtė Virginija

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Lunskienė Danguolė

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Mikalauskis Evaldas

Mokyt. metodininkas

Piešimas, grafika, šriftas

Mikėnas Saulius

Mokyt. metodininkas

Dailės ir architektūros istorija

Pečiukas Česlovas

Vyr. mokytojas

Piešimas

Rimkevičius Artūras

Vyr. mokytojas

Piešimas, keramika, stiklas

Rukšėnienė Dovilė

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė, piešimas

Smalakienė Beata

Mokytoja

Dizainas, grafinis dizainas

Staškevičiūtė Ramunė

Mokyt. ekspertė

Tapyba, akvarelė, dailė

Šlajienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas, akvarelė, tautodailė

Šlapikas Algimantas

Mokyt. metodininkas

Skulptūra

Šležaitė Milda

Mokyt. metodininkė

Dailė, akvarelė

Šležienė Birutė

Vyr. mokytoja

Piešimas

Tolvaišytė Leonavičienė Julija

Mokytoja

Grafinis dizainas

Vaičys Gintautas

Mokyt. metodininkas

Tapyba, akvarelė

Žebrauskas Tadas

Vyr. mokytojas

Dizainas, projektavimas, dailė

Žmuidienė Rasa

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Žukauskas Tomas

Mokytojas

Piešimas, dailė

Bendrojo lavinimo mokytojai

 

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Anusevičienė Vilmeta

Vyr. mokytoja

Matematika

Auglienė Palmira

Mokyt. metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

Dapkus Mantas

Vyr. mokytojas

Informacinės technologijos

Drąsutavičiūtė Natale Aistė

Mokyt. metodininkė

Anglų kalba

Dulevičienė Veneta 

Mokytoja

Chemija, gamta ir žmogus

Karpavičienė Eglė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Kaunietienė Marija

Mokytoja

Tikyba

Kell Vida

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Markauskienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Mieliauskienė Nijolė

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Mikuckienė Elada

Vyr. mokytoja

Istorija

Mikuckis Saulius

Mokyt. metodininkas

Istorija

Mosunovas Andrius

Mokytojas

Kūno kultūra

Nemčinskienė Birutė

Mokyt. metodininkė

Muzika

Nenachova Marina

Vyr. mokytoja

Vokiečių, rusų kalba

Pečiūrienė Rūta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Ramanauskas Algimantas

Vyr. mokytojas

Fizika

Skraskadamskienė Renata

Vyr. mokytoja

Pradinės kl.

Stasiukynaitė Renata

Mokyt. metodininkė

Prancūzų kalba

Staškevičienė Genovaitė

Vyr. mokytoja

Matematika

Šadbaraitė Lina

Mokytoja

Matematika

Šeškauskaitė Lina

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Šniokienė Violeta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Voverienė Rusnė Marija

Mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Zablockienė Loreta

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Zakarauskienė Kristina

Vyr. mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus

Zujevaitė Vitalija

Vyr. mokytoja

Etika

 

 

 

Daugiau straipsnių...

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka