Chronologija

1945   rudenį Kauno valstybinio taikomosios dailės instituto prieglobstyje pradėjo mokytis grupė jaunuolių, neturinčių vidurinio išsilavinimo. Jais rūpintis buvo pavesta dėstytojui Juozui Kėdainiui, vėliau Česlovui Kontrimui. Toks buvo mūsų mokyklos priešaušris.
1946 vasario 4-tos dienos Meno reikalų valdybos viršininko Juozo Banaičio įsakymu Česlovas Kontrimas ski­riamas valstybinės dailės mokyklos direktoriumi. Šiuo įsakymu mokyklai suteiktas savarankiškumas, taigi vasario 4-oji yra mūsų mokyklos gimimo diena.
1946   kovo 10 dieną po ilgų klajonių mokyklos bendruomenė įžengė j Tūbelio namus, kuriuose tebesame ir šiandien.
1946 birželio 15 dieną atidaryta pirmoji mokinių darbų paroda, sukėlusi didelį susidomėjimą to meto visuo­menėje, ir pelniusi dailininkų pripažinimą.
1947    birželio 21 dieną mūsų mokykla išleidžia pirmą abiturientų laidą.
1947   lapkričio 1 dieną mūsų dailės mokyklai buvo pripažintas vidurinės-mokyklos statusas. Nuo tada mes vadinomės Kauno vidurine dailės mokykla.
1956 pavasarį atidaryta mokinių darbų paroda, skirta mokyklos dešimtmečiui pažymėti, ta proga išleidžiamas pirmas iliustruotas leidinėlis "Kauno vidurinioji dailės mokykla".
1965   vasarą Kauno vidurinė dailės mokykla ir Kauno dešimtmetė muzikos mokykla buvo sujungtos ir pava­dintos Kauno vidurine meno mokykla.
1969   Kauno vidurinei meno mokyklai buvo suteiktas Juozo Naujalio vardas.
1979   išleistas Vilniaus dailės parodų rūmuose (dabar ŠMC) vykusios Vilniaus M.K.Čiurlionio ir Kauno J.Nauja­lio vidurinių meno mokyklų moksleivių darbų parodos katalogas.
1985   pavasarį Kauno paveikslų galerijoje buvo surengta jungtinė Taikomosios dailės technikumų ir vidurinių meno mokyklų moksleivių darbų paroda ir išleistas katalogas.
1985   lapkričio 28 dieną J.Naujalio vidurinės meno mokyklos muzikos ir dailės skyriai iškilmingai šventė 40-mečio jubiliejų, surengę moksleivių ataskaitinį koncertą ir dailės darbų parodą Kauno filharmonijos salėje ir fojė.
1990 rugpjūčio 20 dieną J.Naujalio vidurinė meno mokykla reorganizuota į dvi savarankiškas mokyklas: dailės ir muzikos.
1994   sausio 24 dieną Kauno vidurinei dailės mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo tada mes - Kauno dailės gimnazija.
1996   kovo 6-oji – mokyklos penkiasdešimtasis gimtadienis, išleidžiamas leidinys ir atidaroma jubiliejinė paroda Kauno paveikslų galerijoje.
2006 m. gimnazija švenčia savo 60-metį, šiam jubiliejui skiriamos parodos Kaune, Vilniuje, Islandijoje.

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka