UGDYMAS KARJERAI

Ketvirtadieniais po 8 pamokų AIII kabinete vyksta konsultacijos 8-IV gimn. klasių mokiniams individualiais ugdymo karjerai klausimais

 

Mokiniams sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedu spręsti karjeros planavimo – mokymosi ir profesinės veiklos rinkimosi, klausimus.

Užsiėmimai vyksta apklausos raštu ir žaidimų formomis.

Rašome savo būsimos Karjeros planą!

 

Jei nenori tapti kieno nors plano dalimi, kurk savo ateities  planą!

                                                                                                                  

                                                                                                                  Karjeros koordinatorė mokytoja Marina 

____________________________________________________________________________________________________

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNSC) vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (LR ŠMM 2012-05-23 raštas Nr. SR-2589), kuriuo siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.

 Pagal naujojo projekto koncepciją, karjeros paslaugų tikslas – mokinių karjeros kompetencijų ugdymas:

  • savęs pažinimo
  • karjeros galimybių pažinimo
  • karjeros planavimo
  • karjeros įgyvendinimo.

Dalyvaudamas projekto veiklose, mokinys turėtų gebėti:

  • pažinti karjerai svarbias savo asmenines savybes;
  • naudotis informacijos šaltiniais, rinkti ir sisteminti sau aktualią informaciją apie profesijas ir mokymosi galimybes;
  • paaiškinti mokymosi visą gyvenimą ir karjeros sėkmės ryšį;
  • domėtis darbo pasaulio perspektyvomis, veiklų įvairove ir karjeros galimybėmis;
  • turėti savo ateities viziją.

Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.

______________________________________________________________________________________________

NAUDINGOS NUORODOS

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenyb÷s kryptingumo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

 

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

 

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt


STUDIJOS UŽSIENYJE
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt


GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
http://www.europass.lt/cv


SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

_________________________________________________________________________________

SUSITIKIMAI SU BUVUSIAIS MOKINIAIS

Kauno dailės gimnazijoje gyvuoja šauni tradicija - buvę mokiniai ne tik atvyksta į savo mokyklą pasidalinti patirtimi, bet ir KDG bendruomenę mielai kviečia į savo kūrybos parodas, įvairius kultūrinius renginius.

2017 m. rugsėjo 25 d. KDG 2015 m. laidos abiturientė Aistė Alksnytė vaidino  Kauno miesto kamerinio teatro spektaklyje „Šitas vaikas". Po spektaklio jaunoji aktorė pasidalino aktorystės studijų galimybėmis ir šiltais prisiminimais apie mokymosi metus dailės gimnazijoje.

 

 

2018 m.sausio 9 d. vyko susitikimas su KDG 2017 m. laidos abituriente Milda Kargaudaite, kuri studijuoja  animaciją užsienyje. Susitikime su šeštokais jaunoji dailininkė pasakojo apie animacijos rūšis, animacijos pasaulio ypatumus ir dailininko vaidmenį jame. 

 

Agnietė Lisičkinaitė baigė mūsų gimnaziją 2009 m., tais pačiais metais įstojo į LMTA šokio studijas. Šiuo metu ji yra žinoma šokio atlikėja, dirba pedagoginį darbą, daug gastroliuoja. Nepaisant užimtumo, Agnietė rado laiko susitikimui su vyresniųjų klasių mokiniais ir 2016 m. sausio 20 d, apsilankė gimnazijoje. Viešnia atskleidė laisvai samdomo menininko (freelancer) sunkumus ir privalumus šiuolaikinėje darbo rinkoje, pristatė LMTA studijų programas, atsakė į įvairius moksleivių klausimus.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

2016 M. KOVO 29 ir 31 D. PASKAITOS MENŲ INKUBATORIUJE

Kauno menų inkubatoriuje kovo ir balandžio mėnesiais vyks paskaitos apie fotografiją III gimn. kl. mokiniams. Lektorius - fotografas Juozas Kamenskas supažindins mokinius su meno kūrinių fotografavimo subtilybėmis, nuotraukų spausdinimo būdais, vyks praktiniai užsiėmimai.  

__________________________________________________________________________________________________

 2016 M. KOVO 3 D. GIMNAZIJOJE VYKO VDA KAUNO FAKULTETO PRISTATYMAS

Kovo 3 d. į gimnaziją atvykę VDA KF atstovai II - IV gimn. klasių mokiniams pristatė VDA studijų programas, stojimo sąlygas, atsakė į klausimus. Šiame susitikime dalyvavo dėstytojai doc. Vytautas Narutis, doc. Raimundas Žiupka, įvairių specialybių studentai, baigę mūsų gimnaziją. Tokie VDA studijų pristatymai jau tapo tradicija, mokiniai iš pirmų lūpų išgirsta aktualią informaciją, padedančią apsispręsti, ką studijuoti.

___________________________________________________________________________________________________

2015 M. KOVO 25 D. SPAUSTUVĖJE "AURIKA"

2015 m. kovo 25 d. Ib gimn. klasės mokiniai lankėsi  modernioje fleksografinėje spaustuvėje  „Aurika“. Tai – viena iš sėkmingiausių bei inovatyviausių įmonių Lietuvoje ir Baltijos šalyse, etikečių bei pakuočių gamintoja.Mokiniai turėjo galimybę iš arti susipažinti su pačiu gamybiniu procesu, dizainerio, maketuotojo profesijomis.

   

__________________________________________________________________________________________________

2015 m. kovo 19 d. 8a ir 8b klasių mokiniai lankėsi VDU teatre. Šis vizitas buvo skirtas tarptautinės teatro dienos paminėjimui, taip pat susipažinti su teatro profesijomis bei studijų VDU menų fakultete galimybėmis. Mokiniams buvo pristatyta nauja studijų  programa - mados dizainas.  

__________________________________________________________________________________________________

2015 M. KOVO 5 D. GIMNAZIJOJE VYKO VDA KAUNO FAKULTETO PRISTATYMAS 

Kovo 5 d. į gimnaziją atvykę VDA KF atstovai II ir IV gimn. klasių mokiniams pristatė VDA studijų programas, stojimo sąlygas, atsakė į klausimus. Šiame susitikime dalyvavo prodekanė K.Daubarytė, architektūros bei dizaino katedrų dėstytojai ir įvairių specialybių studentės, prieš keletą metų baigusios mūsų gimnaziją. Tokie VDA studijų pristatymai tampa gražia tradicija, kai mokiniai iš pirmų lūpų išgirsta aktualią informaciją, o tai padeda apsispręsti, ką studijuoti, baigus gimnaziją.

  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2015 m. vasario 4 d. Ia ir II gimn. klasių mokiniai dalyvavo Tarptautinėje aukštųjų mokyklų mugėje „Studijos 2015”, vykusioje Vilniuje.

______________________________________________________________________________________________________

2015 m. sausio 28 d. II-III gimn. klasių mokiniai dalyvavo Kauno futbolo manieže vykusioje Aukštųjų  mokyklų mugėje.

 

________________________________________________________________________________

2014 M. LAPKRIČIO 10 D. GIMNAZIJOJE VYKO VDA KF TEKSTILĖS KATEDROS PRISTATYMAS 

Lapkričio 10 d. gimnazijoje apsilankė ir VDA Kauno fakulteto tekstilės katedrą pristatė Enrika Marozaitė ir Edita Tamulaitytė. Merginos 2013 m. baigė mūsų gimnaziją, dabar sėkmingai studijuoja VDA KF II kurse. Pristatyme dalyvavo vyresniųjų klasių moksleiviai, besidomintys studijomis VDA.

    

  

 ____________________________________________________________________________________________

 

 2014 m. LAPKRIČIO 8-9 d. KAUNE, ROMUVOS KINO TEATRE VYKO KARJEROS IR KOUČINGO KONFERENCIJA

Tai unikali proga ne tik sužinoti, kas yra šiuolaikinė karjeros samprata, bet ir išbandyti karjeros konsultavimo ir koučingo metodus praktiškai. Pasinaudojus jais, geriau pažinti save bei sąmoningai priimti sprendimus, kurie lems asmeninio gyvenimo ir karjeros kelio takus bei takelius.Renginys buvo skirtas 10-12 klasių moksleiviams ir 1-4 kurso studentams, o taip pat ir visiems suaugusiems, darantiems tiesioginę ar netiesioginę įtaką šių tikslinių grupių karjeros sprendimams.Karjeros ir koučingo konferencija – tai didelis žingsnis savęs pažinimo link, galimybė tobulėti ir iš tiesų suvokti, kas yra karjera ir koučingas. 

__________________________________________________________________________________________________

2014 m. spalio 21 d. parodoje Išsilavinimas ir karjera 2014”

 

2014 m. spalio 21 d. II-III gimn. klasių  mokiniai dalyvavo tarptautinėje aukštojo mokslo užsienyje parodojeIšsilavinimas ir karjera 2014” (EDUCATION AND CAREER 2014). Parodoje užsienio vidurinių mokyklų, įvairių šalių kalbų mokyklų ir universitetų atstovaidalinosi informacija apie vidurinio mokslo galimybėmis įvairiose  šalyse, galimybes mokytis pasirinktos kalbos užsienyje, konkrečius universitetus, studijų programas. Parodos metu vyko seminarai įvairiomis temomis. Jų metu buvo pasakojamaapie studijų ir stojimo ypatumus konkrečiose šalyse, apie įvairius universitetus ir jų siūlomas programas bei naujoves.

Parodoje pranešimą skaitė profesionalus karjeros konsultantas bei generalinis „Kalba.Lt“ direktorius Rytis Jurkėnas. Šio seminaro metu moksleiviai sužinojo daug naujų dalykų apie specialybės pasirinkimą, apie iššūkius, su kuriais susiduria jaunuoliai, mąstydami apie savo karjerą, bei išgirdo praktinius patarimus, kaip pasirinkti tinkamą specialybę.

_____________________________________________________________________________

 

2014 m. spalio 9 d. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJOJE

 

2014 m. spalio 9 d. abiturientai klausėsi paskaitos apie specialybės pasirinkimo svarbą, karjeros galimybes bei studijas užsienyje. Paskaitos metu moksleiviai buvo informuoti apie dokumentų paruošimą, stojimo tvarką, kaip teisingai pasirinkti universitetą pagal mokymosi lygį ir siekius, apie studijų skirtumus įvairiose šalyse. Gavo patarimų, kokius namų darbus reikia atlikti, renkantis specialybę. Taip pat buvo atsakyta į itin svarbius būsimų studentų klausimus, pvz., kiek kainuoja studijos, kokia yra paskolų studijoms sistema, kiek kainuoja pragyvenimas, kaip studijų metu susirasti darbą, kas yra IELTS arba CAE egzaminas, kuris artimiausiu metu pakeis ilgą laiką dominavusį IELTS. 

 

__________________________________________________________________________________________________

2014 m. kovo 27 d.ketvirtadienį, vyko 10-12 kl. moksleivių susitikimas su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojais ir studentais. Svečiai pristatė fakultetą, studijų programas, atsakė į mokinių klausimus.

  

___________________________________________________________________________________________________________

2014 m. kovo 20 d., ketvirtadienį, 12.45 val. I gimn. klasė dalyvavo susitikime su Lietuvos Švietimo istorijos muziejaus darbuotojaisSusitikimo tema "Profesinė veikla muziejuje, šiuolaikiniai darbdavio reikalavimai".

____________________________________________________________________________________________________________

2014 m. kovo 7 d., penktadienį vyko 10-12 kl. moksleivių susitikimas su Vilniaus dailės akademijos ir VDA Kauno dailės fakulteto dėstytojų komanda, kuri pristatė studijų programas.

  

______________________________________________________________________________________________________________

2014 m. kovo 12 d., trečiadienį, 15.00 val. 10 kl. moksleiviai dalyvavo VDU Menų fakulteto renginyje Meno tyrai, kuriame susipažino su menotyrininko profesija, žaidė orientacinį žaidimą bei laimėjo prizų.

Moksleiviai galėjo:

• pabendrauti su patyrusiais menotyrininkais

• užduoti rūpimus klausimus apie studijas ir karjeros galimybes

• susirasti draugų ir bendraminčių

• aktyviai ir įdomiai praleisti popietę

• pasitikrinti ir pagilinti žinias

Mokinius į šį renginį palydėjo mokytojai Mantas Dapkus, Ingrida Daščiorienė, Marina Nenachova.

Renginio vieta: VDU Menų galerija 101, Laisvės al. 53, Kaunas

_____________________________________________________________________________________________________

Iki 2014 metų gegužės 14 dienos VDU kvietė 12 klasės moksleivius dalyvauti išankstiniame priėmime į Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro ir vientisąsias studijas.

Išankstinio priėmimo metu moksleiviai turėjo pateikti 11-12 klasių metinių pažymių išrašą apie turimus pažymius (3 semestrų). Konkursinis balas išankstiniame priėmime skaičiuojamas imant atitinkamų mokomųjų dalykų vertinimus iš moksleivio pateiktos minėtos pažymos.Išankstinio priėmimo metu stojantieji galėjo pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas.

Daugiau informacijos www.vdu.lt

 

Karjeros koordinatorė Marina Nenachova

______________________________________________________________________________________________________

Darbo grupė, atsakinga už ugdymą karjerai:

Marina Nenachova - karjeros koordinatorė;

Oksana Čekavičienė - psichologė;

Laimutė Ramanauskienė - bibliotekos vedėja;

Ingrida Daščiorienė - dailės mokytoja

 

Informaciniai šaltiniai:

www.mukis.lt
www.profesijupasaulis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
www.studijos.lt
www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
www.egzaminai.lt
www.lamabpo.lt
www.ldrmt.lt/paslaugos
www.cvonline.lt
www.karjerosmokykla.europass.lt
www.darborinka.lt
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
www.ldb.lt  

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka