Mokykloje dėstę dailininkai

Juozas Kėdainis, skulptorius, dirbo 1945-46
Vytautas Banys, grafikas, 1945-46; 1956-89
Jonas Jukonis, 1945-46 
Česlovas Kontrimas, tapytojas, 1945-78
Voldemaras Manomaitis, keramikas, 1946-50 
Jonas Buračas, tapytojas, 1946-50
Valerija Juškienė, tapytoja 1946-73
Juozas Aleknavičius, tapytojas, 1946-50 
Klemensas Jarašiūnas, skulptorius, 1946-84
Henrikas Rudzinskas, skulptorius, 1946-49
Bronislovas Šaliamoras,
Mykolas Labuckas, tapytojas, 1948-50
Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, skulptorė, 1949-50
Boleslovas Klova, tapytojas-monumentalistas (ekst), 1950-66
Aleksandras Pancerovas, skulptorius, 1950-86
Janina Stankūnavičiūtė, grafikė, 1950-54
Janina Mačiokaitė, tapytoja, 1949-54
Elena Jakutytė, grafikė, 1950-70 t Algirdas Lukštas, tapytojas, 1950-92
Algirdas Dūda, menotyrininkas, 1951-79
Vladas Žuklys, skulptorius, 1950-73
Danutė Juozėnaitė, skulptorė (ekst), 1951-54
Sofija Juknienė, tapytoja, 1954-63
Petras Stauskas, tapytojas, 1954-56
Albinas Pivoriūnas, keramikas, 1955-91
Mečislovas Ostrauskas, tapytojas, 1957-87
Antanas Speičys (ekst), 1957-62
Irena Banienė, 1959-89
Alina Kvedarauskienė (Meškauskaitė, 16 laida), grafikė, 1968-72, 1986-91
Romualdas Čarna, grafikas, 1970-91
Milda Mildažytė-Kulikauskienė (8 laida), tapytoja, 1970-80
Osvaldas Jablonskis (16 laida), tapytojas, 1972-79
Dalia Palukaitienė (10 laida), skulptorė, 1976-88
Genovaitė Motiejūnienė, 1977-87
Laimis Trimonis (25 laida), tapytojas, 1977-79
Julius Čepėnas (ekst), 1979-85
Vytautas Laukys, tapytojas, 1980-91
Violeta Norkutė-Adomavičienė (25 laida), skulptorė, 1981-93
Justas Tolvaišis, grafikas, 1981-85
Gintaras Dūda, tapytojas (26 laida), 1985-86
Algirdas Kupčikas, skulptorius, 1985-86
Vilija Kneižytė (29 laida), grafikė, 1981-86
Rūta Gradeckaitė-Vorienė (31 laida), tapytoja, 1983-90
Remigijus Kupčikas (33 laida), skulptorius, 1985-93
Arūnas Vaitkūnas, tapytojas (28 laida), 1985-93
Asta Barisaitė-Giniūnienė (33 laida), menotyrininkė, 1986-88
Algimante Stankutė-Dargienė (28 laida), tapytoja, 1986-88
Marija-Danutė Jukniūtė (15 laida), grafikė, 1986-87
Irena Kapočiūnienė, tekstilininkė (16 laida), 1986-88
Danutė Mertingaitė (23 laida), odininke, 1986-87
Audronė Mickutė (32 laida), vitražistė, 1986-93
Egidijus Rudzinskas (34 laida), grafikas, 1986-87
Gražina Aleknavičiūtė (22 laida), odininke, 1987-88
Virginijus Kašinskas, tapytojas, 1987-92
Edita Žumbakytė-Mažuolienė (32 laida), 1987-88
Evaldas Ostrauskas, tapytojas (27 laida), 1987-90
Vytautas Martišius (31 laida), skulptorius, 1988-93
Audronė Petrašiūnaitė, tapytoja, 1988-93
Jūratė Pikčilingytė (33 laida), 1988-94
Laisvydė Šalčiūtė, grafikė, 1988-94
Henrikas Žukauskas (24 laida), architektas, 1988-93
Andrius Navalinskas, dizaineris, 1989-93
Ina Orinauskaitė (28 laida), grafikė, 1989-93
Juras Palukaitis (37 laida), skulptorius, 1989-91
Algė Varnaitė (37 laida), grafikė, 1989-94
Eismutis-Bernardas Aleksandravičius (33 laida), skulptorius, 1991-93
Rasa Demendžiūnienė, 1991-94
Antanas Andziulis (32 laida), tapytojas, 1992-93
Ingrida Berberian, 1991-95
Aurelija Inokaitienė, 1993, 95
Jurgita Čitavičiūtė (43 laida), 1994-95
Aldona Ogijienė, rūbų modeliuotoja, 1994-
Kęstutis Grigaliūnas, grafikas, 1982-
Irena Žuklytė – Bagdonienė (17 laida), 1970-

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka