Standartizuotų testų rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminų statistika ir PUPP

 2014-2018 metų valstybinių egzaminų statistika

 

MOKINIŲ, LAIKIUSIŲ VALSTYBINIUS EGZAMINUS, SKAIČIUS NUO 2014 M. 

 

Metai

Abiturientų

skaičius

Laikiusieji valstybinius egzaminus

Skaičius

Procentai

2014

35

35

100

2015

27

27

100

2016

25

25

100

2017

28

28

100

2018

34

34

100

2019

33

33

100

 

VALSTYBINIŲ (IR DAILĖS) BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ VIDURKIAI NUO 2014 M.

 

Metai

Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai

 Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai