Egzaminų lyginamosios analizės 2018 m.

 

Apibendrintų mokyklos 2018 m. VBE rezultatų palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų rezultatais

 

  • Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis atspindi gimnazijos darbo kokybę ir efektyvumą. Gimnazijos  rodiklis diagramoje  rodo rezultatą, kuris yra aukštesnis už bendrą šalies mokyklų vidurkį ir sutampa su Kauno m. mokyklų vidurkiu.

  • Standartizuotas dalyko VBE rodiklis atspindi mokyklos darbo efektyvumą mokant konkretaus dalyko. Diagramoje matyti, kad efektyviausiai mokoma užsienio (anglų) k. (1,17) ir lietuvių k.(0.95).

  • Jei rodiklio rezultatas > 1, tai mokykla yra tarp 16%  geriausiųjų.

 

 

 Mokyklos 2018 m. VBE balų vidurkių palyginimas su šalies ir savivadybės mokyklų rezultatais

 

 

 

 

 

  • Standartizuotų visų VBE įvertinimų vidurkis atspindi bendrą gimnazijos darbo kokybę, rengiant mokinius brandos egzaminams.

  • Standartizuoti dalykų VBE įvertinimų vidurkiai atspindi mokyklos darbo kokybę, mokant atskirų dalykų. Diagramoje parodyta, kad aukščiausia mokymo kokybė yra rengiant geografijos (2,24), biologijos (1,04), anglų k. (1,51).

  • Jei rodiklio rezultatas> 1, tai mokykla yra tarp 16%  geriausiųjų.

  • Jei rodiklio rezultatas> 2, tai mokykla yra tarp 2-3%  geriausiųjų.

 

 
      

 

  
 

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka