Egzaminų statistika ir PUPP

 2014-2020 metų valstybinių egzaminų statistika

 

MOKINIŲ, LAIKIUSIŲ VALSTYBINIUS EGZAMINUS, SKAIČIUS NUO 2014 M. 

 

Metai

Abiturientų

skaičius

Laikiusieji valstybinius egzaminus

Skaičius

Procentai

2014

35

35

100

2015

27

27

100

2016

25

25

100

2017

28

28

100

2018

34

34

100

2019

33

33

100

2020

41

39

100

 

VALSTYBINIŲ (IR DAILĖS) BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ VIDURKIAI NUO 2014 M.

 

Metai

Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai

 Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkiai

Dailė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Anglų k.

Mat.

Istorija

Biologija

Inf. tech.

 Fizika

Geografija

2014

9,6

8

52

70

51

42

53

32

58

71

2015

8,3

5

59

79

63

66

36

-

-

-

2016

9,6

-

42

66

38

46

-

-

-

63

2017

9,5

4,5

55

84

64

61

79

-

-

69

2018

9,4

5

52

82

37

48

69

-

-

80

2019

9.5

-

60

85

46

63

100

21

-

62

2020

9.6

5

55

83

32

62

60

-

-

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI NUO 2014 M. 

 

Metai

Iš viso laikė brandos egzaminus

Iš jų laikė valstybinius egzaminus

Valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkis

Mokyklinių egzaminų įvertinimų vidurkis

Įteiktas brandos atestatas su pagyrimu

Skaičius

Procentai

2014

35

35

100

55

9,5

1

2015

27

27

100

69

8,3

1

2016

25

25

100

53

9,6

1

2017

28

28

100

69

8,9

2

2018

34

34

100

76

9

-

2019

33

33

100

67

9,5

1

2020

39

39

100

65

9.1

1

 

PUPP REZULTATŲ VIDURKIAI NUO 2014 M.

 

Metai

PUPP rezultatų vidurkiai

Iš viso laikė

Lietuvių k.

Matematika

Dailės istorija

2014

 29

 7,4

 6,8

 7,6

2015

31

7,7

7,2

7,9

2016

31

7,6

7,4

8

2017

31

7,8

7,8

8,8

2018

39

7,3

6,6

7,9

2019

26

7,0

6,6

8,7

 

 

 

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka