Žymesni dailės laimėjimai

Respublikinių konkursų laureatai

 

2018 m.

 • Prof. A.Žmuidzinavičiaus 2018 m. piešimo olimpiados II vietos laimėtojas - Robertas Tijūšas (II g.kl., mokyt. Tomas Žukauskas)

2016 m.

 • XVII-ajame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ I-ąsias vietas laimėjo: Mėja Vikonytė, Gustė Vekrikaitė ir Gintarija Skobaitė  (5 kl., mokyt. Daiva Šlajienė) 

2015 m.

 • Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai: Vėjūnas Rėderis, Marius Jankūnas ir Viltė Želvytė (6a kl., mokyt. Daiva Šlajienė)
 • Respublikinio mokinių meninių projektų konkurso „Knyga“ laureatės: Akvilė Budrevičiūtė, Justina Kuliešytė (Ia gimn. kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)
 • Respublikinio mokinių piešinių konkurso „Mano mokytojas“ laureatai: Darius Domatas, Martina Mikelionytė, Titas Mozūras, Miglė Palskytė (6 kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė), Augustė Striogaitė (6 kl., mokyt. Daiva Šlajienė), Laura Kuliešytė, Andrėja Urbanavičiūtė (6 kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė).

2014 m.

 • Respublikinio moksleivių piešinių konkurso pagal Kristijono Donelaičio kūrybą laureatai: Vilius Ramanauskas (4 kl., mokyt. Dalia Čepulienė), Oonagh Laima Chomskytė-Macgeever, Nojus Šumskas (7b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė), Luka Žadeikaitė (8b kl., mokyt. Neringa Šiupinskienė)
 • Kauno m. ugdymo įstaigų 1-12 kl. mokinių piešinių ir filmų parodos-konkurso "Sveikatos skrynia“ II vietos laimėtoja - Karina Baršauskaitė (5 kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė)
 • Atšvaito piešinio konkurso „Mus saugantys šviesos ženklai“ III vietos laimėtoja - Gabrielė Vyšniauskaitė, laureatas - Žymantas Misiūnas (5 kl., mokyt. Daiva Šlajienė)

2013-2014 m.m.

 • Kompiuterinių atvirukų konkurso "Žiemos fantazija 2013" laureatai Aurėja Dirmontaitė ir Augustinas Milkus (6b, 7a kl., mokyt. Mantas Dapkus)

2012-2013 m.m.

 • Konkurso "Dizmeiker'is 2013" laureatės: Evelina Lagauskaitė ir Ruta Velykytė (I, III g. kl., mokyt. Albinas Šiupinskas)
 • Mokinių piešinių parodos-konkurso "Kelionė į nuostabų gyvūnijos pasaulį" laureatai: Justė Ambrulevičiūtė, Nedas Mickevičius, Aleksas Pupliauskas, Aušra Apalianskytė, Nojus Kiznis, Viktorija Nutautaitė (1, 8a kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė, Virginija Katkevičiūtė)

2011-2012 m.m.

 • Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatas - Kristijonas Kairys (6 kl., mokyt. Daiva Šlajienė)
 • Piešinių ir plakatų parodos - konkurso "Prabilo medžiai" diplomantė - Toma Valentinaitė (Ia g.kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė)
 • Vaizdų konkurso "Gelbėkime kaštonus" III vietos laimėtojai: Dovydas Gaubys, Salomėja Jurėnaitė, Neringa Kreivėnaitė, Edgaras Lencevičius, Austė Markevičiūtė, Neda Naujokaitė, Dina Ramanauskaitė, Guoda Šlajūtė (5b kl., mokyt. Danguolė Lunskienė)
 • Piešinių konkurso "Maitinuosi sveikai" laureatės: Rasa Staniulytė, Greta Gylytė, Deimena Rastenytė (4 kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė)
 • N.Kazakovos kompiuterių mokyklos kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurso "Žiemos fantazija" laureatai: Kristijonas Kairys ir Aušrinė Kepežinskaitė (6a kl., mokyt. Mantas Dapkus)
 • Kraštotyrinio konkurso šalies mokiniams "Mano giminės herbas" laureatė - Milda Kargaudaitė (7b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)
 • Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuoto kalėdinių atvirukų konkurso laureatai: Viltė Kirlytė (6b kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė), Dominykas Canderis, Miglė Kriaučiūnaitė, Kristina Simaškaitė (III g. kl.)
 • Ramutės Skučaitės 80-mečiui skirto kaligrafinio paveikslo konkurso "Iš lietaus lašų vandens/ sklinda muzika rudens" laureatai: Vyturys Berezinas, Luka Kemežytė, Ieva Blažauskaitė, Ieva Bartuškaitė, Gabija Pernavaitė (2, 6a, 8b kl., mokyt. Virginija Katkevičiūtė, Giedrė Dadurkevičienė, Jolanta Galdikaitė) 

2010-2011 m.m.

 • Kūrybinių darbų konkurse „Mano svajonių kalnai“ I vietą laimėjo: Elena Lukoševičiūtė, Jogailė Adomaitytė, Patricija Breivytė, Vėjūnė Impolytė, Kajetonas Jankauskas, Rasa Staniulytė, Greta Gylytė, Vilius Petrauskas (3 kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė)
 • V.Žilinskaitės 80-mečiui skirto koliažo konkurso laureatais tapo: Nojus Krušinskas, Justas Lukštaraupis, Benita Beinorytė, Kristijonas Kairys (5 kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė, Daiva Šlajienė) 

2009-2010 m.m.

 • Prof. A.Žmuidzinavičiaus 2009 m. piešimo olimpiados II vietos laimėtoja - Akvilė Poškutė (IV g.kl., mokyt. Birutė Šležienė). 

2008-2009 m.m.:

 • Respublikinio konkurso „Atkurtai Lietuvos kariuomenei 90 metų“ laureatėmis tapo: Rusnė Midvikytė ir Guostė Jonaitytė (6 kl., mokyt. Ramunė Staškevičiūtė, Jolanta Galdikaitė)

2007-2008 m.m.:

 • Prof. A.Žmuidzinavičiaus 2007 m. piešimo olimpiadoje II vietą laimėjo Andrius Matijošius (IV g.kl., mokyt. Egidijus Šimatonis).
 • 2007 – vaikų kultūros metams skirtoje ŠMM akcijoje „Renkame geriausią vaiką – menininką“ 2007 m. gruodžio mėn. apdovanoti: Jūra Bardauskaitė, Giedrius Kriaučiūnas ir Andrius Matijošius (IV g. kl.)

2006-2007 m.m.:

 • Dagnė Gumbrevičiūtė (7 kl.) Lietuvos kultūros fondo pripažinta Lietuvos Karalienės Mortos premijos diplomante už pasiekimus dailės srityje.
 • Fotografijų ir socialinės reklamos ekologijos tema konkurse „Objektas: žemė“ diplomu apdovanotas Andrius Matijošius (III g.kl., mokyt. Dalia Čepulienė).
 • Respublikinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Piešiu įvairiatautę Lietuvą“ laureatai: Dagnė Gumbrevičiūtė, Linas Kaziulionis, Loreta-Ieva Malakauskaitė, Kipras Unikauskas (7 kl., mokyt. Daiva Šlajienė),  Brigita Tarasevičiūtė (5b kl. mokyt. Dovilė Rukšėnienė). 

2005-2006 m.m.:

 • Prof. A.Žmuidzinavičiaus 2005 m. piešimo olimpiadoje III vietą laimėjo Tomas Šuminas (IV kl., mokyt. Česlovas Pečiukas)
 • Vaikų piešinių parodoje „Ką man pakuždėjo miškas“ I-ąją vietą laimėjo Viktorija Gaižutytė (5b kl., mokyt. Aistė Juškevičiūtė)
 • II-jame respublikiniame Jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje-konkurse II-ąją vietą laimėjo Jonas Vaičys (4 kl., mokyt. Virginija Katkevičiūtė), III-ąją vietą - Ugnė Rimavičiūtė (III g.kl.)
 • Piešinių konkurse „Ateitis, kurioje mes gyvensime“ regioninio turo prizus laimėjo Marija Rygalovskaja ir Paulina Kunevičiūtė (6 kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė, Jolanta Galdikaitė)
 • Lietuvos moksleivių keramikos darbų parodos-konkurso laureatai – Paulė Bocullaitė (I g.kl), Giedrius Kriaučiūnas (II g. kl.) (mokyt. Egidijus Šimatonis)

 

Tarptautinių konkursų laureatai

2017 m. 

 • XIX-ojo tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso „Visada žalia, visada mėlyna“, vykusio Torunėje, parodos dalyvėmis tapo: Agota Kuisytė (4 kl., dailės mokytoja Virginija Katkevičiūtė) ir Gabija Kondrotaitė (6 kl., dailės mokytoja Daiva Šlajienė

2016 m. 

 • tarptautinio pradinių mokyklų III-IV klasių mokinių piešinių konkurso „Jie – mūsų draugai...“ laureatai – Kamilė Šumskaitė ir Lukas Telešius (4 kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)

 

2015 m. 

 •  XXIII-ojo tarptautinio vaikų piešinių konkurso, vykusio Japonijoje, III-osios vietos laimėtoja - Nida Shah (7 kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė)

 

2015 m. 

 • Tarptautinio Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurso „Mano vieta šiandienos pasaulyje“ laureatės: Viltė Brazauskaitė, Urtė Kasperiūnaitė, Unė Laurinaitytė, Miglė Palskytė, Beatričė Vasiliauskaitė (6 kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė)

 

2014 m. 

 • 5-ojo "Yang Ming" tarptautinio vaikų piešinių konkurso (Taivanis) bronzos medalio laimėtojas Joris Satkunskis (3 kl. mokyt. Giedrė Dadurkevičienė)
 • III-ojo tarptautinio vaikų piešinių konkurso "Liaudies pasakos iliustracija" (Ukraina) laureatai: Skaistė Rugieniūtė, Gabija Armonaitė, Pijus Firsunin.  (7b kl. mokyt. Rasa Žmuidienė).
 • XXI-os tarptautinės Vaizduotės bienalės (Slovakija) diplomantė - Karolina Usonytė (6a kl., mokyt. Dovilė Rukšėnienė)
 • XV-ojo tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso-parodos „Let‘s eat!“ (Suomija) diplomantai: Darius Domatas, Karolina Budvytytė, Ąžuolas Žiurauskas (5 kl., mokyt. Daiva Šlajienė, Jolanta Galdikaitė).

 

 

2013-2014 m.m.

 • Tarptautinio festivalio – konkurso „Skambančios spalvos“ (Varėna) laureatė, III vietos laimėtoja – Deimantė Petkevičiūtė (5 kl., mokyt. Rasa Žmuidienė
 • Tarptautinio vaikų kūrybos konkurso "Frogs Are Green" JAV laureatas - Valentinas Skalandis (5b kl., mokyt. Daiva Šlajienė)

 

2012-2013 m.m.

 • XX-ojo tarptautinio vaikų piešinių konkurso Japonijoje laureatė - Luka Žadeikaitė (6b kl., mokyt. Neringa Šiupinskienė) 
 • Tarptautinio festivalio-konkurso "Skambančios spalvos" laureatė - Deimantė Petkevičiūtė (5 kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)
 • VI-osios tarptautinės bienalės „Pasaulio paveldas“ (Graikija) laureatai: I vieta – Rasa Ašmonaitė, Augustinas MilkusII vieta – Gabrielė Gaižutytė, Žilvinas Baranauskas, Karolina Koškinaitė, Paulina RuplėnaitėII vieta – Ieva Vasiliauskaitė (7, 8 kl. mokytojos Aistė Juškevičiūtė, Ramunė Staškevičiūtė, Giedrė Dadurkevičienė).

 

2011-2012 m.m.

 • 3-osios tarptautinės Šardžos (JAE) vaikų dailės darbų bienalės laureatė - Monika Teišerskytė (III g. kl., mokyt. Sigita Kučikaitė)
 • 43-osios pasaulinės vaikų dailės parodos Kinijoje laureatės: Justina Kuliešytė, Jorilė Švedaitė, Ūla Lekečinskaitė, Benedikta Kanytė (6, 7a kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė, Virginija Katkevičiūtė)
 • XX-osios vaizduotės bienalės „Martin 2012“ laureatas - Dovydas Gaubys (5b kl., mokyt. Danguolė Lunskienė), už darbo kokybę apdovanotas Mykolas Deveikis (7b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)
 • Tarptautiniame konkurse "Varlės yra žalios" I vietą laimėjo Aušrinė Kepežinskaitė (6a kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė), apdovanoti: Karolina Budvytytė, Emilija Čiuplytė, Miglė Ginaitytė, Urtė Kasperiūnaitė, Aistė Greta Mattson, Beatričė Milkevičiūtė, Augustas Mozūras, Dautartas Rimkus, Andrėja Urbanavičiūtė, Rytis Ziberkas (3 kl., mokyt. Rasa Žmuidienė), Ūla Lekečinskaitė (6a kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė), Aistė Krilavičiūtė (6b kl., mokyt. Daiva Šlajienė)
 • Tarptautinio ekslibrisų konkurso "Gyvoji atmintis" laureate tapo Kristina Simaškaitė (III g. kl., mokyt. Evaldas Mikalauskis)

 

2010-2011 m.m.

 • Tarptautinio B.Petchenik vaikų žemėlapio konkurso diplomantės: Benedikta Kanytė, Kamilė Nanartonytė, Agnija Ponomariova, Junda Andriuškevičiūtė (6a, 7a, 7b kl., mokyt. Virginija Katkevičiūtė, Ramunė Staškevičiūtė, Danguolė Lunskienė)   
 • Tarptautinio komiksų konkurso pagal Č.Milošo kūrybą „Plenere su Česlovu Milošu“ diplomantai:  Lukas Ambrulevičius ir Mykolas Deveikis (6b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė)
 • 42-osios Pasaulinės vaikų dailės parodos Kinijoje (Taivanyje) laureatai: Andrėja Urbanavičiūtė, Karina Baršauskaitė, Goda Fedaravičiūtė, Viltė Valentinaitė, Augustinas Andziulis, Viktorija Nutautaitė, Redas Matusevičius (2, 5b, 6a, 9a kl., mokyt. Rasa Žmuidienė, Daiva Šlajienė, Giedrė Dadurkevičienė, Virginija Katkevičiūtė)
 • Tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatai: Benita Beinorytė, Ugnė Beresnevičiūtė, Kristijonas Kairys (5, 6b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė, Daiva Šlajienė)
 • Tarptautinio vaikų piešinių konkurso „NAMBOOK-010“ Pietų Korėjoje prizininkai: Karina Baršauskaitė, Philomena Ieva Marmion, Mykolas Deveikis, Greta Gylytė, Vėjūnė Impolytė, Patricija Kell, Miglė Borisevičiūtė, Nojus Krušinskas, Aušrinė Kepežinskaitė (mokyt. Giedrė Dadurkevičienė, Rasa Žmuidienė, Dalia Čepulienė, Virginija Katkevičiūtė).
 • V-osios tarptautinės bienalės „Žaidimai“ (Graikija) I vietos prizininkai: Saulė Tamulaitytė, Junda Andriuškevičiūtė, Pijus Vaišnoras,  II vietos prizininkės – Jorilė Švedaitė, Neringa Karaškaitė, Gabrielė Dirmontaitė, Živilė Vaitulevičiūtė (mokyt. Danguolė Lunskienė, Aistė Juškevičiūtė, Ramunė Staškevičiūtė, Virginija Katkevičiūtė).

 

2009-2010 m.m.:

 • Tarptautinio kalėdinių atvirukų konkurso (Lenkija) laureatės: Aušrinė Ponelytė, Jorilė Švedaitė, Evelina Lagauskaitė ( 4 kl., 6b kl., mokyt. Virginija Katkevičiūtė, Danguolė Lunskienė)
 • XIV-tos tarptautinės vaikų ir jaunimo dailės parodos-konkurso „Mano namai“ Suomijoje diplomantai: Adomas Sinkevičius, Junda Andriuškevičiūtė, Gabija Pernavaitė (6b kl., mokyt. Danguolė Lunskienė)
 • Dailės konkurso „Daugiau ir mažiau žinomos pasakos“ Lenkijoje prizininkės: Saulė Vaivilavičiūtė, Gabija Pernavaitė, garbės raštais apdovanotos: Paula Albrechtaitė, Monika Pernavaitė, Evelina Lagauskaitė, Indrė Ignatavičiūtė (6b, 7a, 8b kl., mokyt. Rasa Žmuidienė, Danguolė Lunskienė, Dalia Čepulienė)
 • XVII-tos tarptautinės vaikų ir jaunimo grafikos bienalės Torunėje, Lenkijoje laureatai – Diana Barvainytė, Viktorija Krukonytė, Žilvinas Stasiulevičius (II g.kl., III g.kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė, Rasa Žmuidienė, Evaldas Mikalauskis)

 

2008-2009 m.m.:

 • IV-osios tarptautinės portreto bienalės (Graikija) I vietos prizininkai: Barbora Žilinskaitė, Brigita Mikalauskaitė, Adelė Urbanavičiūtė,Radvilė Zubrytė, Karolina Grincevičiūtė, Jūratė Ščerbinskaitė, Saulė Tamulaitytė, Gabija Šerelytė, Saulėja Satkutė,  II vietos prizininkai – Sirvydas Skilinskas, Rokas Strioga, Kamilė Kaminskaitė, Monika Teišerskytė, Akvilė Poškutė.
 • XVI-tosios tarptautinės vaikų ir jaunimo grafikos bienalės (Lenkija) diplomantės: Gintarė Martusevičiūtė, Justė Balnaitė, Viktorija Krukonytė, Viktorija Stasevičiūtė (mokyt. Rasa Žmuidienė, Evaldas Mikalauskis).
 • I-mos tarptautinės jaunimo piešinių trienalės „Zakopanė 2008“ (Lenkija) laureatas - Edvardas Stepšys (8 kl. mokyt. Rasa Žmuidienė).
 • V-ojo tarptautinio kalėdinių atvirukų konkurso (Lenkija) laureatės:  Liudvika Toliušytė, Marija Velykytė, (8a kl., 6b kl., mokyt. Jolanta Galdikaitė, Daiva Šlajienė),
 • II-ojo tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Planetos vaikai draugauja“ (Baltarusija) laureatai - 15 mokinių, I laipsnio diplomantės – Karina Piečaitytė ir Aida Matusevičiūtė (7a, 8a kl., mokyt. Giedrė Dadurkevičienė, Virginija Katkevičiūtė).

 

2007-2008 m.m.:

 • Tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių ir plakatų „Gyvūnų portretai“ bei „Penkios laisvės“ konkurso laimėtojai: Alvita Daubaraitė, Robertas Račkauskas, Viktorija Krukonytė (mokyt. Daiva Šlajienė, Aistė Juškevičiūtė).
 • IV-ojo tarptautinio kalėdinių atvirukų konkurso (Lenkija) laureatė  Agneta Rimdeikaitė (7a kl., mokyt. Danguolė Lunskienė).

 

2006-2007 m.m.:

 • Tarptautinio Barbara Petchenik vaikų žemėlapio konkurso „Daug šalių – vienas pasaulis“ prizininkės: Adelė Urbanavičiūtė, Edita Tamulaitytė, Viktorija Krukonytė (mokyt. Danguolė Lunskienė, mokyt. Jolanta Galdikaitė).
 • III-ojo tarptautinio kalėdinių atvirukų konkurso (Lenkija) laureatai:  Dagnė Gumbrevičiūtė, Agneta Rimdeikaitė, Aušrinė Ponelytė (mokyt. Daiva Šlajienė, Danguolė Lunskienė, Virginija Katkevičiūtė).
 • Tarptautinio piešinių konkurso „Aerodromas“ laureatai: Brigita Šaginaitė, Karolina Grincevičiūtė, Monika Teišerskytė, Giedrė Kavaliauskaitė, Ieva Šaučiūnaitė, Tomas Vaitkūnas, Aidas Tarasevičius (mokyt. Danguolė Lunskienė, Neringa Šiupinskienė, Aistė Juškevičiūtė, Giedrė Dadurkevičienė, Dalia Čepulienė, Rasa Žmuidienė).
 • XVII-tos tarptautinės vaikų piešinių bienalės (Slovakija) diplomantės: Viktorija Krukonytė, Gertrūda Majauskaitė, Sigita Kučikaitė (mokyt. Jolanta Galdikaitė).

 

2005-2006 m.m.:

 • XIV tarptautinės vaikų ir jaunimo grafikos bienalės (Lenkija) diplomantai: Živilė Matijošiūtė, Gintautas Aukščiūnas, Sandra Drūlytė, Marija Zalensaitė, Agnė Sinkevičiūtė, Ernesta Dikinytė, Eglė Mazecaitė, Magdalena Mozūraitytė (mokyt. Danguolė Lunskienė, Rasa Žmuidienė, Jolanta Galdikaitė)
 • VII-tame tarptinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Vaikas ir šuo“ (Lenkija), diplomantai: Dagnė Gumbrevičiūtė ir Lukas Avėnas (6 kl., mokyt. Daiva Šlajienė, Giedrė Dadurkevičienė)

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka