72-osios abiturientų laidos kūrybinių darbų paroda

>Jau tapo tradicija kiekvienais metais Kauno visuomenei pristatyti Kauno dailės gimnazijos abiturientų baigiamųjų darbų parodą viešose erdvėse. Šiais metais liepos mėnesį darbus eksponuoti sutiko Kauno apskrities viešoji biblioteka. 2018-ųjų metų abiturientai - 72-oji gimnazijos laida, kuri gegužės mėnesį laikė menų mokyklinį brandos egzaminą ir sukūrė autentiškus dailės kūrinius bei juos pristatė vertinimo komisijai. Visi abiturientai sėkmingai apsigynė darbus, atliktus tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, dizaino dailės šakų technikomis. Parodoje buvo eksponuojama didesnė šių darbų dalis. Kūrybinių darbų vadovai – profesionalūs dailininkai, ilgamečiai Kauno dailės gimnazijos mokytojai: Ramunė Staškevičiūtė, Virginija Katkevičiūtė, Evaldas Mikalauskis.

>>Retas mokinys gali pasigirti besimokantis buvusiame premjero name. Vienas Kauno dailės gimnazijos pastatų ir yra tarpukario premjero Juozo Tūbelio namas, skendintis Žaliakalnio šlaitų žalumoje. Mokyklą 1946 m. įkūrė dailininkas Česlovas Kontrimas, kuriam įkalbėti tuometinę valdžią dėl tokios mokyklos steigimo buvo nelengva. Dabar čia mokosi daugiau kaip trys šimtai vaikų, kurie be bendrojo lavinimo dalykų per savaitę turi iki 14 valandų dailės pamokų. Jie mokosi piešimo, dailės istorijos, tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino, susipažįsta su tekstile, keramika, stiklu, akvarele, kad galėtų vėliau pasirinkti tą meno kryptį, dailės šaką, kurią norėtų giliau studijuoti. Dvejus paskutiniuosius mokymosi gimnazijoje metus moksleiviai gilinasi į pasirinktą dailės šaką, išbando įvairias technikas ir sukuria baigiamąjį darbą.

Norinčiųjų mokytis Kauno dailės gimnazijoje netrūksta – atrankos konkurse du-trys mokiniai pretenduoja į vieną vietą, o maždaug 86 proc. abiturientų ateityje renkasi studijuoti su menu susijusias specialybes. Mokykloje yra mokęsi dabar žinomi įvairiausių pažiūrų ir stilių kūrėjai – nuo realisto V. Gečo (5-ta laida) iki postmodernisto V. Antanavičiaus (10-ta laida). Lietuvos XX a. antrosios pusės ir XXI a. pradžios meninei kultūrai labai reikšminga R. Vaitkūno (12-a laida), P. Repšio (14-ta laida), E. Saladžiaus ir M. Skudučio (21-ma laida), M. Navako (23-čia laida), R. Sližio (24-ta laida), K. Jeroševaitės (25-ta laida), S. Staniūno (37-ta laida) kūryba. Jaunajai kartai atstovauja S. Teitelbaumas (44-ta laida), I. Maldžiūnas (50-ta laida), J. Kyzikaitė (52-a laida), V. Tamoševičiūtė (56-ta laida), M. Plentauskaitė (66-ta laida) ir daugybė kitų menininkų. Buvę gimnazijos mokiniai yra gavę Nacionalines premijas ir yra atstovavę Lietuvai Venecijos bienalėse. Apibendrinat istorinę raidą galima teigti, jog ši mokykla visais laikais buvo kūrybingų asmenybių ugdymo centras.

Eksponuotų darbų autoriai: Liutauras Skvireckas, Jorilė Švedaitė, Aušrinė Kepežinskaitė, Merkys Žebrauskas, Viktorija Marozaitė, Viltė Kirlytė, Indrė Kirlytė, Danielė Vrubel, Eglė Marcinkevičiūtė, Miglė Poderytė.

>Parodos kuratorė ir organizatorė – dailės mokytoja ekspertė Ramunė Staškevičiūtė

Akvarelės paroda

2018 m. birželio 18 - liepos 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos padalinyje (Savanorių pr. 377-13) veikė I-II gimn. kl. mokinių akvarelės kompozicijų paroda "Kelionės tarp pasakos ir tikrovės". Mokytojos - Daiva Šlajienė ir Milda Šležaitė

Paroda bibliotekoje

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skyriuje 2018 m. birželio mėnesį buvo eksponuojami 7 ir I gimn. kl. mokinių grafikos darbai bei 5 kl. mokinių erdvinės knygelės. Dailės mokytojos Rasa Žmuidienė ir Ramunė Staškevičiūtė.

Grafikos parodos dalyviai:
7 kl.: Emilis Ambrazevičius, Andrėja Bagdonaite, Grėtė Elsbergaitė, Miglė Stripeikytė, Ugnė Kveredavičiūtė, Jonas Rakutis, Herkus Vidmantas, Rūta Valantiejutė
I gimn. kl. : Austėja Rumpytė, Benjaminas Ančeris, Gabija Armonaitė, Deimantė Petkevičiūtė, Pijus Firsunin, Aurėja Kriščiūnaitė, Rasa Staniulytė, Gabrielė Žemgulytė, Grantas Petraitis, Rasa Neringa Ašmonaitė, Rūta Simutytė, Mykolas Deveikis, Saulė Tamulaitytė, Elena Sirotkaitė

PARODA PANEMUNĖJE

 

Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos Panemunės viešojoje bibliotekoje ir Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115 nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 22 d. veikė Kauno dailės gimnazijos pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda „Ne tik pasakos“ ir jų dailės mokytojos Rasos Žmuidienės akvarelės paroda.
Darbų autoriai: Kamilė ir Viltė Šumskaitės, Aušrinė Maldonytė, Aidas Impolis, Benediktas Telyčėnas, Salomėja Skraskadamskytė, Patrikas Laužackas, Marija Štaraitytė, Ignas Andrijauskas, Rapolas Kugevičius, Šarlotė Kurlavičiūtė, Goda Lukoševičiūtė

PARODA IŠ GIMNAZIJOS FONDŲ

Laiptinės galerijoje 2018 m. gegužės 22 d. atidaryta paroda "Mokykla, mokiniai ir jų piešiniai 1947-2017". Įvairia technika atliktuose darbuose pavaizduota mūsų mokykla, jos aplinka, mokiniai ir mokytojai. Seniausias darbas, datuojamas 1947 m. - tai pirmosios laidos abiturientų sienlaikraštis

Piešinių ir akvarelės paroda

Laiptinės galerijoje 2018 m. kovo-gegužės mėn. eksponuoti 9-12 kl. mokinių piešiniai ir akvarelės. Dailės mokytojai: B. Šležienė, D. Lunskienė, E. Mikalauskis, D. Šlajienė, G. Vaičys, E. Aleksandravičius

PARODA RAUDONDVARIO BAŽNYČIOJE

Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje buvo eksponuojami 7 kl. mokinių linoraižiniai.

Septintokai, lankydamiesi M. K. Čiurlionio muziejuje, piešė šventuosius vaizduojančias senąsias lietuvių liaudies skulptūras, kūrė kompozicijas, vėliau pagal savo piešinius išraižė linoleumą ir atspaudė popieriuje. Mokiniams vadovavo dailės mokytojos Virginija Katkevičiūtė ir Dovilė Rukšėnienė.

Parodos laikas - 2018 m. balandžio 5 d. - gegužės 5 d.

 

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka