Paroda „Vilkija“

Kauno rajono Vilkijos žemės ūkio mokykloje 2017 m. spalio 27 d. atidaryta mūsų gimnazijos 8 ir III gimn. klasių mokinių darbų, atliktų kūrybinės praktikos metu, paroda.

Gegužės – birželio mėnesiais mūsų mokiniai atlieka kūrybinę mokomąją dailės praktiką. Dažniausiai jie vyksta į meniniu atžvilgiu įdomius etninius Lietuvos regionus, senuosius miestelius, kaimus. Čia būsimieji dailininkai susipažįsta su tos vietovės gamta, architektūra, žmonių gyvenamąją aplinka, gražiausius motyvus fiksuoja popieriaus lape. Darbai atliekami įvairiomis priemonėmis ir technikomis: pieštukais, anglimi, guašu, akvarele, tušu ir pan.
Šioje parodoje eksponuojami mokytojų Jolantos Galdikaitės, Ingridos Daščiorienės, Gintauto Vaičio, Tado Žebrausko ir Evaldo Mikalauskio vadovaujamų 8ir III gimn. klasių mokinių kūrybinės dailės praktikos darbai, atlikti 2017 m. Vilkijoje.
Mokinių darbuose – ne tik vaizdai iš natūros, bet ir įspūdžiai, įkvėpti nuostabios gamtos, Vilkijos apylinkių istorijos, turtingos etninės kultūros ekspozicijos, sukauptos A. ir J. Juškų muziejuje.

Paroda „Laiko uždangą praskleidus“

2017 m. spalio 12 d. laiptinės galeriją papuošė darbai iš gimnazijos fondų. Tai 6-7 klasių mokinių kūrybinės kompozicijos, atliktos įvairia technika 1980-1982 metais. Mokinių pavaizduotos temos gana įvairios - sporto varžybos, pasivaikščiojimas parke, automobilų paroda, miestas, biblioteka ir pan. Didesnėje dalyje kompozicijų dominuoja žmonių figūros, pabrėžiamas veiksmas bei kūno judesys. Įdomu, kad kiekvienas autorius atsiskleidžia kaip savito braižo dailininkas, žiūrovą stebina kruopščiai užbaigtu kūriniu, išmoningai perteikta nuotaika.

Darbų autoriai:

Marius Dubra, Artūras Macevičius, Giedrė Leimontaitė, Gaila Stulgaitytė, Nomeda Kavaliauskaitė, Andrius Zakšauskas, Lina Gudonavičiūtė, Edvinas Griškevičius, Gintarė Jocevičiūtė, Ligita Neniškytė, Almantas Janulis

Dailės mokytojas - Albinas Pivoriūnas

Praktikos darbų paroda

Laiptinės galerijoje 2017 m. rugsėjo - spalio mėn. buvo eksponuojamii 7 klasės mokinių darbai, atlikti kūrybinės praktikos metu Kaune bei Nidoje. Mokiniams vadovavo dailės mokytojos: Danguolė Lunskienė, Aistė Juškevičiūtė ir Milda Šležaitė

Iliustracijų paroda bibliotekoje

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Panemunės filiale Vaidilos g. 27 (Penemunė) 2017 m. birželio mėn. buvo eksponuojama 6 klasės mokinių iliustracijų paroda „Lietuviškos pasakos“.

Mokiniai iliustravo Juliaus Kaupo „Daktaras Kripštukas pragare ir kitos nemažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose“, (rinkinys išleistas 1948 m.), lietuvių sakmę „Raganos namas“ ir savo sukurtas „Katinų dainas“.

Parodos dalyviai: Emilis Ambrazevičius, Andrėja Bagdonaitė, Gretė Elsbergaitė, Miglė Stripeikytė, Ugnė Kvederavičiūtė, Jonas Rakutis, Rūta Valantiejutė, Herkus Vidmantas.

Parodą surengė dailės mokytoja Rasa Žmuidienė

KETVIRTOKŲ PIEŠINIŲ PARODA, SKIRTA TARPTAUTINEI VAIKŲ GYNIMO DIENAI

Laiptinės galerijoje ir Kauno Įgulos bažnyčioje gegužės - birželio mėnesiais buvo eksponuojami ketvirtos klasės mokinių darbai, atlikti įvairia technika: spalvotais ir paprastais pieštukais, guašu, tušu, pastele, akvarele. Tai geriausi šių mokslo metų kūriniai, atskleidžiantys kiekvieno mokinio pasiekimus. Parodos sumanytojos ir rengėjos - mokytojos Rasa Žmuidienė ir Renata Skraskadamskienė. Paroda veikė iki 2017 m. liepos 1 d.

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka